PREZYDIUM RADY RODZICÓW

   Sławomir Borkowski - przewodniczący

   Andżelika Rajko - z-ca przewodniczącego

   Anna Geniusz-Ciebień - sekretarz

   Mariusz Kartosz - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

   Jacek Walkowiak - przewoniczący

   Aneta Piętal - członek

   Żaneta Adamska - członek